My Story

Vịt nấu chao

Vịt nấu chao mẹ nấu ngon tuyệt vời.

Nấu giả chiến không có đi chợ nên không có khoai môn.

Cảm ơn mẹ vì đã luôn nấu những món ăn ngon cho gia đình. 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s